JAN MELAERTS, dirigent

Jan Melaerts (°1961) krijgt zijn muzikale basis in Jeugdmuziekschool "Ward De Beer" in Antwerpen en leert er diverse instrumenten bespelen. Hij studeert aan het "Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium" in Antwerpen (o.a. blokfluit, oude muziek en koor) en volgt nadien koordirectiecursussen bij o.m. Wolfgang Gönnenwein en diverse cursussen muziekpedagogie in o.a. Stuttgart, Utrecht, Witten, Mannheim en Köln. Ondertussen doet hij zelf ruime koorervaring op bij Kamiel Cooremans in "Audite Nova" en bij Erik Van Nevel in "Currende" en de "Capella Sancti Michaelis", het Brussels Kathedraalkoor. Als zanger werkt hij mee aan vele opnames waaronder de prestigieuze CD-reeks "De Vlaamse Polyfonie".

Jan Melaerts richt in 1980 het "Antwerps Madrigaalkoor" op en dirigeert dit tot 1987. Hij wordt leraar blokfluit, vedel, samenspel, koor en algemene muziekleer aan de Jeugdmuziekschool "Ward De Beer" in Antwerpen. Hij was er ook 3 jaar directeur. 34 jaar lang was hij verbonden aan de Antwerpse Rudolf Steinerschool, de "Hiberniaschool" 5ASO), als leraar muzikale vorming, koor en esthetica. Hij is coauteur van de leerplannen muzikale vorming van de Belgische Steinerscholen. Jan Melaerts is sinds 1988 dirigent van "Melpomene"ven verleent regelmatig zijn medewerking aan projecten van diverse barokkoren en -orkesten in binnen- en buitenland.