JAN MELAERTS, dirigent

 

Jan Melaerts (°1961) krijgt zijn muzikale basis in Jeugd- muziekschool “Ward De Beer” in Antwerpen en leert er diverse instrumenten bespelen.

Hij studeert aan het “Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium” in Antwerpen (o.a. blokfluit, oude muziek en koor) en volgt nadien koordirectiecursussen bij o.m. Wolfgang Gönnenwein en diverse cursussen muziekpedagogie in o.a. Stuttgart, Utrecht, Witten, Mannheim en Köln.
Ondertussen doet hij zelf ruime koorervaring op bij Kamiel Cooremans in “Audite Nova” en bij Erik Van Nevel in “Currende” en de “Capella Sancti Michaelis”, het Brussels Kathedraalkoor. Als zanger werkt hij mee aan vele opnames waaronder de prestigieuze CD-reeks “De Vlaamse Polyfonie”.

Jan Melaerts richt in 1980 het “Antwerps Madrigaalkoor” op en dirigeert dit tot 1987.

Hij wordt leraar blokfluit, vedel, samenspel, koor en algemene muziekleer aan de Jeugdmuziekschool “Ward De Beer” in Antwerpen. Hij was er ook 3 jaar directeur.

Tot voor kort was hij verbonden aan de Antwerpse “Hiberniaschool” (ASO-Rudolf Steinerschool). Gedurende 34 jaar werkte hij er als leraar muzikale vorming, koor, esthetica en als ict-coördinator.

Hij dirigeerde “VoKem" (Schilde). Onder zijn leiding musiceren “The Fruit Wood Singers” (Boechout) en af en toe leidt hij projectkoren, waaronder een twintigtal zomerse polyfoniestages in Brugge voor Melisma.

Jan zingt freelance bij diverse oude muziekensembles.