ZA 11 10 2008 > 20.30

ANTWERPEN
HEILIGE GEESTKERK

MELPOMENE
> JAN MELAERTS

TENEBRAE RESPONSORIA, Tomas Luis de Victoria

Het officie van de Tenebrae is eigenlijk een evolutie van een heel oude kerkdienst die al ten tijde van het vroegmiddeleeuwse christendom bestond. Het gaat hierbij concreet om een geschakelde getijdendienst van opeenvolgende metten en lauden. Deze vonden doorgang tijdens de nachten van donderdag, vrijdag en zaterdag tijdens de Goede Week. De diepere betekenis is eigenlijk die van een meditatie over de dreigende schaduwen die tijdens Christus' laatste levensdagen en -uren steeds donkerder worden om hem uiteindelijk geheel aan het levenslicht te onttrekken.

Alhoewel talloze componisten passiemuziek in hun oeuvre tellen, koos Melpomene voor de unieke Tenebraemuziek van Tomas Luis de Victoria, uitgegeven in 1585. Deze vooraanstaande Spaanse meester uit Avila - door sommigen op een lijn geplaatst met grootheden als Velasquez en El Greco - schreef deze uitzonderlijke mooie reeks van 18 responsoria. Ondanks de sterke zeggingskracht blijft Victoria toch steeds de serene vormtaal en de heldere tekstzegging van zijn leermeester Palestrina trouw.

<< volgende concert

vorige concert >>