ZA 06 03 2010 > 20.30

MERKSEM
SINT-BARTHOLOMEUSKERK

MELPOMENE
> JAN MELAERTS

MUSICA MANTOVANA, Italiaanse polyfonie uit Mantova en Ferrara

Met het programma voor dit concert probeert Melpomene haar licht te laten schijnen over het muziekleven in twee belangrijke stadstaten tijdens de renaissance: Mantua en Ferrara. Waar Mantua bestuurd werd door de roemruchte Gonzagaʼs kende onmiddellijke buur Ferrara de al even invloedrijke dynastie dʼEste als bewindvoerder.

Beide steden kenmerkten zich door een vrij grote tolerantie in het cultureel en economisch leven. Zo waren ze een tijdlang zowat de enige ʻvrijplaatsenʼ waar Joodse bankiers en kunstenaars zich veilig konden voelen. Dankzij een overwegend humanistisch klimaat kon hier de renaissancekunst en -wetenschap optimaal tot ontwikkeling komen.

Meer nog dan in de grote steden Rome, Firenze, Milaan en Venetië was er in Ferrara en Mantua echt sprake van de ʻavant-gardeʼ van de renaissancekunst. Dankzij het overdadige patronaat zagen beide steden de grootste artiesten van hun tijd binnen hun muren tot grootse en vaak vernieuwende scheppingen komen.

Melpomene destilleerde uit een gigantisch repertoire een concertprogramma dat het oeuvre van een reeks prominente componisten wil evoceren. Ze waren allen van ver of van dichtbij actief voor Ferrarese en Mantovaanse broodheren. Vaak ook werden ze op hun beurt zeer invloedrijk qua artistieke uitstraling naar tijdgenoten en navolgers.

Ter illustratie hiervan zingt Melpomene de integrale Missa sopra ʻAncor che col partireʼ van Philippus de Monte. De gebruikte basismelodie of cantus firmus is niet meer of minder dan een beroemd madrigaal dat Vlaming Cypriano de Rore schreef aan het hof in Ferrara.

Deze parodiemis dient als ʻbackboneʼ voor het concertprogramma. De misdelen zullen omkleed worden met uitgezochte motetten en madrigalen. U mag zich daarbij verwachten aan zelden vertolkt werk van o.a. Giachet da Mantova, Francesco Soriano, Salomone Rossi, Giaches de Wert, Ludovico Viadana, Antoine Brumel, Giacomo Gastoldi.

 

<< volgende concert

vorige concert >>