ZA 01 03 2008 > 20.30

ANTWERPEN
SINT-NORBERTUSKERK

MELPOMENE
MELISMA CONSORT
> JAN MELAERTS

REQUIEM, Morales & ENGELSE KATHEDRAALMUZIEK, Byrd

Lux Aeterna, het motto dat we kozen voor dit programma, is een tekstfragment uit de gregoriaanse Dodenmis, het Requiem. Centrale plaats krijgt Cristóbal de Morales Hyspalensis (± 1500 - 1553). Hij komt uit Sevilla maar was ook in Avila, Plasencia, Napels, Rome, Toledo en Malaga actief. Deze uitzonderlijke componist werd door zijn landgenoot en vooraanstaand muziektheoreticus Juan Bermudo zomaar even "Het Muzikale Licht van Spanje" genoemd. Morales' muziek droeg enerzijds de warme charme en de aangename klank van de Spaanse in zich, maar vertoonde tegelijkertijd geen gebrek aan diepgang, technisch meesterschap en kunstenaarsschap, eigen aan de in Spanje zo hoog geschatte franco-vlaamse polyfonie! Tot lang na zijn dood werden talrijke werken van Morales in prominente Europese hofkapellen en kathedralen uitgevoerd en uitgegeven. In het eerste deel komt het integrale vijfstemmige Requiem van Morales aan bod, afgewisseld met enkele motetten uit zijn ontroerend Officium Defunctorum.

In het tweede concertdeel brengt Melpomene een uitgelezen keure van polyfone werken uit de Engelse kathedraalscholen.  In het bijzonder rijke œuvre van Thomas Tallis en William Byrd zitten sterke stijlverwantschappen met het werk van Morales. Beiden gebruiken dezelfde kruisverwantschappen in de harmonie, de zogenaamde 'dwarsstanden'.  Ook andere roemrijke figuren als Ford, Dowland, Kirbye, Gibbons en Tomkins maken we even deelachtig aan "Lux Aeterna"!

<< volgende concert

vorige concert >>