ZA 16 03 2019
> 20.30

MERKSEM
SINT-BARTHOLOMEUSKERK

MELPOMENE
> JAN MELAERTS

Het legaat van Lassus

Het Antwerpse koor Melpomene boog zich in het verleden al meermaals over het œuvre van Orlandus Lassus. Het thema voor haar voorjaarsconcert in 2019 werd deze keer de muzikale erfenis van Lassus. Met dit concert illusteren we de enorme invloed van deze Vlaamse polyfonist op tijdgenoten en navolgers.

De kosmopolitische en breed begaafde Lassus wordt nog steeds internationaal gezien als een absolute stercomponist. Hij bekleedde meerdere buitengewone muzikale ambten en werd al op jonge leeftijd Pauselijk Kapelmeester in Rome. De hoogste roem kende hij toen hij voor de Habsburgse Aartshertog Albrecht van Beieren in München een hofkapel mocht vormen en leiden. Vanuit die invloedrijke toppositie bouwde Lassus een breed en kwalitatief hoogstaand oeuvre uit. Vooraanstaande Europese muziekuitgevers wedijverden met elkaar om zijn nieuwste werk in hun verzamelingen te mogen opnemen en verspreiden.

Musici uit heel Europa kwamen vaak enkele jaren meedraaien in Lassus' hofkapel om dan met de opgedane kennis zelf aan de slag te gaan in andere oorden. Lassus leefde van 1532 tot 1595 en was een van de meest toonaangevende componisten in zijn tijd. Tot vele decennia na de dood van Lassus werden zijn muzikale verworvenheden gretig toegepast door ontelbare navolgers over heel Europa.

Musicologen zien in de muzikale erfenis van Lassus een soort ultieme synthese van alles wat de renaissancepolyfonie vermocht. Dit meesterschap bezorgde hem ronkende eretitels als 'Le plus que divin Orlande', 'Il mirabile Lassus', 'Prins der Musici' e.a.

In Het Legaat van Lassus zingt Melpomene werk van Lassus maar vooral van zijn schatplichtigen als Aichinger, Gallus, Praetorius, Scheidt, Schein, Schütz ...

 

vorige concert >>

<< volgende concert