ZA 13 10 2007 > 20.30

ANTWERPEN
SINT-LAURENTIUSKERK

MELPOMENE
MELISMA CONSORT
> JAN MELAERTS

MEESTERWERKEN UIT DE ITALIAANSE RENAISSANCE, Frescobaldi & Marenzio

Centraal in het programma staat een melodie die in het Europa van de renaissance bijzonder geliefd was. In onze contreien geniet de Franse versie van dit volkswijsje, "Une jeune fillette" de grootste bekendheid (o.m. danzij de film "Tous les matins du monde"). De Italiaanse versie, de "Aria della Monica", lied over het nonnetje, werd de melodische basis of cantus firmus voor een prachtige miscompositie van Girolamo Frescobaldi. Deze pauselijke kapelmeester-organist componeerde een zogenaamde parodiemis voor twee vierstemmige koren met basso continuo met de eerbiedige titel "Messa sopra l'Aria della Monica". Frescobaldi (1583 - 1643) was veruit de belangrijste componist voor klavecimbel en orgel in de vroegbarokke periode. Het bewaard gebleven vocale oeuvre beperkt zich nagenoeg tot twee dubbelkorige miscomposities en enkele motetten.

Luca Marenzio (1553 - 1599)  was vooral beroemd als madrigalist. Hij bracht dit profane genre tot een absoluut hoogtepunt. Nochtans heeft hij ook heel wat sacrale muziek gecomponeerd. Hij beëindigde zijn loopbaan glansrijk met een aanstelling in de pauselijke kapel van Rome.

<< volgende concert

vorige concert >>