ZO 15 02 2004 > 15.00

BRUSSEL
O.L.V TEN ZAVELKERK

MELPOMENE
RITORNELLO &
MELISMA CONSORT
> JAN MELAERTS

FIAMMINGHI IN EUROPA, Vlaamse polyfonie

Melpomene stelt u een reis naar het Europa van de Vlaamse polyfonisten voor. Twee eeuwen lang werden de meest invloedrijke hoven en kapellen bevolkt en geleid door Vlaamse musici. Deze "Fiamminghi" of "Oltremontani" (zij die van over de bergen komen) speelden een prominente rol in de bloeiperiode van de polyfone sacrale muziek en profane kunstmuziek van de renaissancetijd. Het concertprogramma is opgebouwd rond een machtige dubbelkorige en achtstemmige miscompositie van Orlandus Lassus. Deze mis wordt integraal uitgevoerd. Ter afwisseling voert het koor en de muzikanten een keure van representatief werk van andere vermaarde Fiamminghi uit.

Lassus toont zich in de "Missa super Osculetur me" als absoluut meester van alle stijlelementen en technieken die de renaissancepolyfonie rijk was. Hij komt tot een magistrale synthese van de klassieke contrapuntische technieken en de hang naar prominente expressiviteit die een nieuw tijdperk gaat kenmerken. Enerzijds belichaamt hij de renaissancekunst in al haar pracht en glorie, anderzijds is hij onmiskenbaar wegbereider voor de uitdrukkingsrijke muziek van de vroege barokperiode. Lassus is als het ware een vleesgeworden scharniermoment in de muzikale mensheidsontwikkeling.

<< volgende concert

vorige concert >>