ZA 08 02 2003 > 20.30

ANTWERPEN
SINT-NORBERTUSKERK

MELPOMENE
MELISMA ORKEST
> JAN MELAERTS

BACH CANTATECONCERT

Cantate BWV 38 | Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Deze relatief korte cantate is in zekere zin een hybride werk. Ze vertoont zowel kenmerken van de oude als van de moderne cantatenstijl. Deze cantate werd geschreven voor de 21e zondag na het Drievuldigheidsfeest en werd voor het eerst opgevoerd op 29 oktober 1724.

Cantate BWV 106 | Gottes Zeit ist die Allerbeste Zeit (Actus Tragicus)

Dit werk past niet echt in de jaarlijkse cycli van kerkcantaten die Bach schreef. Het gaat hier om een begrafenisode die naar men aanneemt, geschreven werd naar aanleiding van het overlijden van Bach's oom Tobias Lämmerhirt in 1707. De dood is voor Bach zonder meer een van zijn meest geliefde of dankbare thema's.

Cantate BWV 140 | Wachet auf, ruft uns die Stimme

Voor het eerst uitgevoerd op 25 november 1731, is het centrale tekstuele gegeven voor deze cantate Matheus' versie van de parabel van de maagden. Hierin wordt de tweede komst van Christus geschilderd. Door Christus als bruidegom voor te stellen, ontstaat de dramatische mogelijkheid om diens passionele liefde voor de Ziel (als bruid voorgesteld) te portretteren.

Motet | Christ lag in Todes Banden

Tot slot van dit concert brengen we een werk ten gehore van Samuel Scheidt, een door Bach zeer gewaardeerd vroegbarok componist. Deze nam op zijn beurt een beroemde lutherse melodie als basis voor een boeiend werk: een dubbelkorig, achtstemmig motet.

<< volgende concert

vorige concert >>