ZA 04 05 2002 > 20.30

ANTWERPEN
PROTESTANTSE KERK

MELPOMENE
MELISMA CONSORT
> JAN MELAERTS

ENGELSE KATHEDRAALMUZIEK

Het programma opent met enkele zeer sobere maar uiterst expressieve motetten van Thomas Tallis: "Hear the voice and Prayer of thy servant" en "If ye love me". Melpomene voert deze motetten, of anthems zoals Engelsen ze noemen, uit met een vierstemmig mannenkoor. Meer dan welk ander anglicaans componist verstond Tallis wat de protestantse geestelijkheid verwachtte van goede kerkmuziek We vervolgen het programma met "O nata lux" van Tallis en ronden een eerste luik af met het wondermooie "Ave Maria" van Robert Parsons.

In een tweede luik volgt "Rejoice in the Lord always" van een anonieme componist en het smekende homofone "Hide not thou face from us, o Lord" van Richard Farrant Byrd maakt eerder eel uit van een tweede generatie. Wij zingen van hem drie motetten: "Ave Verum Corpus", het introverte "Justorum Animae" en het contrapuntisch sterke "Laetentur Caeli".

Na de pauze gaan we verder met het zeer geliefd anoniem motet "This is the day wich the Lord has made", van de vermaarde madrigalist Thomas Weelkes heert u het aangrijpende "When David heard that Absalon was slain". We vervolgen met enkele motetten van Orlando Gibbons. Deze bouwde verder op de 'Byrdse' verworvenheden en was één van de meest getalenteerde Engelse componisten uit zijn tijd.

Aan het einde van het concert brengen we een aantal meer profane werken van Engelse makelij: oa werk van Gibbons en John Dowland.

<< volgende concert