ZA 28 01 2006 > 20.30
ZA 04 02 2006 > 20.30

ANTWERPEN
SINT-NORBERTUSSKERK

MELPOMENE
> JAN MELAERTS

THOMAS TALLIS & TIJDGENOTEN, Engelse kathedraalmuziek (16e eeuw)

Melpomene onthaalt u op een kleurige bloemlezing uit de koorliteratuur van de Tudorperiode.

Thomas Tallis verstond meer dan elke anglicaanse componist wat de protestantse geestelijkheid verwachtte van goede kerkmuziek. Tijdens het bewind van Elisabeth I groeide geleidelijk aan meer tolerantie voor Latijnse uitvoeringen. Naast Engelse anthems brengen wij ook de Latijnse motetten Laudate pueri van Byrd, Salvator Mundi van Tallis en Ave Maria van Robert Parsons.

Byrd, Batten, Tomkins en Philips maken eerder deel uit van de tweede generatie. Ondanks het feit dat Byrd een heimelijk en praktiserend katholiek was, belette dit hem niet om zeer gesmaakt en uiterst bezielde anglicaanse liturgiemuziek te schrijven. Orlando Gibbons bouwde voort op de Byrdse verworvenheden en was een van de meest getalenteerde Engelse componisten uit zijn periode. Als componist van virginaalmuziek en madrigalen was hij toonaangevend. Muziektechnisch is zijn sacraal werk het meest indrukwekkend.

<< volgende concert

vorige concert >>